Mastercard CEO Sides med CBDCs over Bitcoin for å hjelpe Unbanked

Mastercard-sjef Ajay Banga mener at Bitcoins volatilitet gjør den ubrukelig med det formål å utvide økonomisk inkludering. Banga mener at CBDC-er kan være nyttige for å forbedre effektiviteten i grenseoverskridende handelsstrømmer. Mastercard har testet sin globale testplattform designet for å hjelpe sentralbanker med å evaluere CBDC-brukstilfeller. Vil du vite mer? Bli med i Telegram Group …